Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KINESITHERAPIE

ANN VAN HUELE

Wat is manuele lymfdrainage ad modum Vodder

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen.

Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we "de waterhuishouding".

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval.

In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Bij de manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. Vooral het ritme van deze 'handgreep' is erg belangrijk.

Dat ritme moet namelijk exact overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfbanen en in de haarvaatjes, want alleen dan kan al het 'overtollige' lichaamsvocht goed worden afgevoerd. De massage begint bij de lymfklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfklieren in de buikstreek, oksels, liezen en/of het gelaat.

De manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo behandelen wij onder andere mensen met:

- zwellingen (oedeem) : bv. lymfoedeem na borstoperatie door volledig of gedeeltelijk verwijderen van de lymfeokselklieren, zwellingen na een ongeval, enz.

- verstuikingen

- bloeduitstortingen

- dystrofieën

- reuma (ontstekingen)

- klachten als gevolg van stress : bv. slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, migraine, vruchtbaarheidproblemen.

- keel-, neus-, en ooraandoeningen

- bloedcirculatiestoornissen; bvb glaucoom, etalageziekte, open wonden.

- orgaanklachten : bv. de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt.

0